Kontakt

Zapraszam wszystkich Państwa do kontaktu ze mną w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 19.00-20.00 w siedzibie Samorządu Osiedla Grochów Północny ul. Kordeckiego 66.

Ponadto można kontaktować się za mną za pośrednictwem Biura Obsługi Rady w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe

ul. Grochowska 274, pokój 314
03-841 Warszawa,

tel. 22 443 53 40
fax 22 443 55 45

 

Proszę dzwonić we wszelkich sprawach związanych z Pragą Południe. Jestem Państwa przedstawicielem i chętnie wezmę udział w spotkaniu wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, rady rodziców w szkole lub przedszkolu, czy też innych przedsięwzięciach, które dotyczą codziennych problemów mieszkańców.

e-mail: @

Codziennie odpisuję na emaile.