Oswiadczenie klubu radnych PiS w sprawie bojkotu sesji przez radnych Paltformy Obywatelskiej

6 lutego 2014 / Nowości 

Na ostatniej sesji Rady Dzielnicy Praga Południe doszło do bezprecedensowego wydarzenia, czternastu radnych Platformy Obywatelskiej postanowiło zbojkotować i nie przyjść na sesję, aby uczestniczyć w dyskusji na tematy istotne dla mieszkańców Pragi Południe.

klubpisbojkotpo