Mój komentarz dotyczący budżetu partycypacyjnego w „Mieszkańcu”

14 marca 2015 / Nowości 

budzet_partycypacyjny art