Kuriozalny pomysł Burmistrza Tomasza Kucharskiego i jego wykonanie przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy Marcina Klusia

23 kwietnia 2019 / Nowości 

W związku z kuriozalnym pomysłem Burmistrza Tomasza Kucharskiego, który był bez wątpienia inicjatorem aby podczas SPOTKANIA ŚWIĄTECZNEGO z dyrektorami szkół w naszej dzielnicy zamiast zwyczajowych w tej sytuacji życzeń świątecznych odczytać jedną z moich interpelacji a następnie umieścić o tym artykuł na oficjalnej stronie Urzędu Dzielnicy Praga Południe skierowałem do niego w dniu dzisiejszym poniższe sprostowanie.

Tomasz Kucharski

Burmistrz Dzielnicy Praga Południe

Na podstawie art. 31 oraz art.32  ustawy z dnia 26 stycznia 1984 Prawo Prasowe Dz.U.5 poz. 24 ze zmianami, wnoszę o opublikowanie załączonego tekstu sprostowania do artykułu pt. „Jajeczko wielkanocne” w szczególnej atmosferze” opublikowanego w dniu: 18.04.2019 o godzinie 09:58:43 na stronie Urzędu Dzielnicy Praga Południe (www.pragapld.waw.pl) oraz tego samego artykułu opublikowanego również w dniu 18 kwietnia o godzinie 09:21 na profilu Urzędu Dzielnicy Praga Południ na portalu Facebook (https://www.facebook.com/urzadpragapoludnie/)

Sprostowanie

Nieprawdziwa jest informacja zawarta w artykule pt. „Jajeczko wielkanocne” w szczególnej atmosferze”
opublikowanym na stronie Urzędu Dzielnicy Praga Południe www.pragapld.waw.pl oraz na portalu Facebook w dniu 18 kwietnia 2019 jakobym skierował list do dyrektorów szkół.
Skorzystałem z możliwości jaką ma KAŻDY radny, czyli z § 32 pkt. 1. Statutu Dzielnicy Praga Południe miasta stołecznego Warszawy, który brzmi:  „Radni mogą składać interpelacje i zapytania w sprawach dotyczących Dzielnicy i jej mieszkańców”.

Rozumiem, że można mieć różne zdania na temat obecnego strajku nauczycieli, ale skoro Konstytucja, której art. 54. pkt. brzmi Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji” zapewnia swobodę wyrażania poglądów to po prostu z niej skorzystałem.

Czy próba ośmieszenia mnie przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Pana Burmistrza podjęta w ww tekście jest próbą łamania konstytucyjnych zasad wolności i praw obywatela, tylko dlaczego wykorzystujecie do tego media które powinny obiektywnie informować o sprawach związanych z naszą dzielnicą?
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że Pan Burmistrz wraz z Panem Przewodniczącym Rady Dzielnicy posiadają już znaczne doświadczenie w zwalnianiu nauczycieli, a nawet likwidacji szkół, do których doszło w roku 2012. Zlikwidowano wówczas trzy szkoły na terenie Grochowa, co obecnie powoduje, że np. w szkole na Szaserów dzieci muszą uczyć się na dwie zmiany.