List protestacyjny rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola „Wiatraczek”

8 lutego 2012 / Artykuły 

Zamieszczam poniżej list protestacyjny przeciwko likwidacji Przedszkola Wiatraczek, który otrzymałem od rodziców.

Media informują o podjętych przez władze masowych likwidacjach szkół i przedszkoli. Są to kolejne decyzje i działania władz, dotyczące edukacji naszych dzieci, które budzą w nas rodzicach ogromny sprzeciw.

W Polsce mamy taką sieć placówek oświatowych, których kraje zachodnie mogą nam tylko pozazdrościć. Jednakże od kilku lat, zamiast z podnoszeniem jakości funkcjonowania placówek oświatowych, spotykamy się z polityką wyniszczania tego, co udało się do tej pory zbudować.

Bulwersująca sprawa sześcioletnich dzieci, którym znowu się przesuwa obowiązek szkolny o dwa lata i szuka winnego; eksperymentalne deklaracje, które także w nieprzemyślany sposób siały panikę powodując wzrost biurokracji i straty dla gmin. Kolejne ruchy naszych władz to kilkaset placówek oświatowych przeznaczonych do likwidacji. Przerażające jest to, że znowu nie bierze się pod uwagę wybiegających w przyszłość kalkulacji. Z danych jednoznacznie wynika, że w ciągu dwóch lat powinno przybyć ponad tysiąc szkół podstawowych. (http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/po-reformie-6-latkow-uczniow-tyle-co-w-2005-roku-t,1,5001596,wiadomosc.html)

Działania zmniejszające ilość placówek oświatowych dotyczą także Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. My, rodzice i mieszkańcy WSM Grochów, sprzeciwiamy się wdrażaniu w życie, przez władze dzielnicy, nieprzemyślanych koncepcji.

Nasze przedszkole znajduje się również na liście przeznaczonych do likwidacji. Nie wierzymy w dobre intencje władzy,

 • która nie poinformowała nas o swoich planach przed podjęciem decyzji
 • która od kilku lat dąży do zlikwidowania naszego przedszkola
 • która nie przeprowadziła żadnych analiz i kalkulacji wskazujących racjonalność oszczędności

Chcielibyśmy, zatem przedstawić swój ogromny sprzeciw wobec powyższych działań, którego treść została przekazana do wiadomości:

 • Ministerstwo Edukacji
 • Pani prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
 • Radni Miasta Stołecznego Warszawy
 • Radni Dzielnicy Praga Południe
 • Dyrektor Biura Edukacji
 • Redakcje prasowe
 • Kanały telewizyjne
 • Kanały radiowe
 • Portale internetowe
 • Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
 • Rada osiedla WSM Grochów
 • Prezes spółdzielni WSM Grochów

Przedszkole znajduje się na liście
przeznaczonych do likwidacji.

Piszemy do Państwa o swoim sprzeciwie, w sprawie niesłusznie podjętej przez Radę Dzielnicy Praga Południe Uchwały inicjującej likwidację naszego przedszkola. W kilku słowach spróbujemy Państwu opisać jak perła naszego osiedla ma zakończyć swoje świetne funkcjonowanie.

Na podstawie naszej sytuacji dowiecie się Państwo:

–        W jaki sposób władza wprowadza swoje zamierzenia?

–        Jaki jest stosunek władzy do konsultacji społecznych?

–        Na podstawie czego, władza podejmuje decyzje w sprawach ważnych lokalnie?

–        Co jest przedstawiane na komisjach Radnym?

–        Czy likwidując placówki oświatowe władza wybiega w przyszłość?

Przedszkole nr 398 „Wiatraczek”, zlokalizowane w bloku przy ul. Kobielskiej 15 funkcjonuje od 1985 roku, w siedzibie wynajmowanej od Spółdzielni WSM Grochów. Przedszkole to powstało z inicjatywy członków spółdzielni, dzięki wydzieleniu i oddaniu ich własnych gruntów pod teren Przedszkola. Dzięki temu, zarówno nasi rodzice kiedyś, jak i teraz my mamy pewność, że nasze dzieci będą miały zagwarantowane pierwszeństwo przyjęcia. Niestety, od kilku lat dąży się do zlikwidowania naszej placówki.

W 2008 roku Radni z Dzielnicy Praga Południe podjęli decyzję o likwidacji naszego przedszkola. Wśród przesłanek tej decyzji było przeznaczenie lokalu na potrzeby żłobka. Do grudnia roku 2011 wśród znajomych i przypadkowo napotkanych ludzi można było usłyszeć o walce wszystkich mieszkańców w obronie przedszkola. Zapełniały się kilkunastostronicowe listy podpisujących się ludzi ze społeczności lokalnej w sprawie protestu. Dzięki dokładnemu prześledzeniu „za i przeciw” Radni Miasta ocalili naszą placówkę. Z tego też powodu w 2010 r. hucznie obchodzono 25-lecie „Wiatraczka”.

(http://www.pragapld.waw.pl/25-lecie-wiatraczka.html)

Temat likwidacji placówki został uśpiony do grudnia 2011 r. Władze Dzielnicy Praga Południe, w ogromnej konspiracji przed lokalną społecznością, znowu podjęły decyzję o likwidacji naszego przedszkola, planując odrzeć naszą placówkę z autonomii poprzez stworzenie oddziałów zamiejscowych innego przedszkola (Przedszkola nr 89 „Niezapominajka”). Nie ma jednak zapisu prawnego gwarantującego utworzenie filii, a tym bardziej zapisu stanowiącego o funkcjonowaniu przyszłego tworu.

Bulwersujący jest fakt, że władze przy opracowywaniu wspólnych koncepcji, przed podjęciem jakichkolwiek działań zmierzających do takiej decyzji, nie przeprowadziły żadnych konsultacji społecznych. Takie działania władz potęgują nasze zaniepokojenie i sprzeciw tym bardziej, że nie przeprowadzono także żadnych analiz i kalkulacji wskazujących na racjonalność podejmowanych działań.

Za główny powód podjętych działań likwidacyjnych władze podają: oszczędności. W wyniku przekształcenia Przedszkola „Wiatraczek” w filię, organ prowadzący planuje zaoszczędzić 176 000 zł/rocznie. Jest to rezygnacja z trzech etatów: kierownika gospodarczego, pracownika obsługi i dyrektora. Jednakże rozpatrując funkcjonowanie placówki w przyszłości, planowane oszczędności są bardzo przejaskrawione. Biorąc pod uwagę fakt, że dyrektor będzie pełnił w placówce nadal funkcję nauczyciela zyskuje się jedynie dodatek funkcyjny. W związku z sytuacją zwiększenia się zakresu obowiązków dyrektora Przedszkola nr 89 przy ul. Kobielskiej 55a o ponad 77 %, koniecznym będzie powołanie wicedyrektora oddziału zamiejscowego – obecnego przedszkola nr 398 „Wiatraczek”. Jaka jest, zatem oszczędność przy braniu pod uwagę tych zamierzeń?

Nie jesteśmy przekonani także, co do tego żeby jeden kierownik gospodarczy i to w sytuacji gdzie w naszej placówce żywienie dzieci nie jest zlecane firmie cateringowej, poradził sobie z podwojoną liczbą obowiązków i to za tą samą pensję. W „Wiatraczku” czynności związane z zamówieniami i kalkulacjami żywieniowymi należą właśnie do kierownika gospodarczego. A my jako rodzice chcielibyśmy nadmienić, że wykluczamy obsługę cateringową w naszej placówce.

Niezasadne działania władz potęgują w nas przypuszczenia, że nasz „Wiatraczek” nawet jak zostanie filią to tylko po to, żeby w innej strukturze łatwiej było zadecydować o jego losie.

Skąd taki pomysł, żeby to akurat Przedszkole nr 89 „Niezapominajka”, wcielało w swoje struktury naszą placówkę? A może powinno być ewentualnie odwrotnie? Żadne opinie społeczności lokalnej nie były przecież brane pod uwagę. Nie zgadzamy się na to, żeby jedynym powodem wcielenia naszego przedszkola „Wiatraczek”, w jego struktury Przedszkola „Niezapominajka” było to, że jest mniejsze. Przy podejmowaniu takiej decyzji powinny być brane pod uwagę także inne argumenty. Różnica jest nie wielka, bo jest to liczba 23 dzieci. Żywym przykładem na to, że to przedszkole większe tworzy prawnie oddziały zamiejscowe, jest funkcjonujące w Warszawie przedszkole o numerze 380.

Dane podane przez Biuro Edukacji Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w („Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2010-2011. Dzielnica Praga Południe, W-a 2011”) opisują prosperowanie placówki, w porównaniu z innymi przedszkolami na terenie dzielnicy.

W porównaniach tych, nasze przedszkole wypadło znacznie lepiej od przedszkola, do którego mamy zostać włączeni. W ciągu minionego roku szkolnego Przedszkole „Wiatraczek” brało udział w bardzo dużej ilości projektów. Nauczyciele z „Wiatraczka” opracowali i wdrożyli różne programy rozwijające aktywność twórczą dzieci. Placówka zaistniała w punkcie dotyczącym własnych programów nauczania, innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Wychowankowie naszego przedszkola znaleźli się wśród pokaźnej listy organizowanych przeglądów i konkursów, o zasięgu lokalnym i ogólnowarszawskim.

Z powyższego wynika, że renoma i dobre opinie na temat Przedszkola „Wiatraczek” znajdują swoje uzasadnienie w całej jego działalności. Z analizy tych danych wynika także, jak ważna jest rola Dyrektora placówki.

Pojawiają się, zatem ogromne wątpliwości i pytania, związane z funkcjonowaniem filii po zabraniu etatu dyrektora. Placówka oświatowa, jaką jest przedszkole ma zupełnie inny charakter niż przedsiębiorstwo produkcyjne. W prężnym działaniu nie wystarczy tylko nadzór. Jesteśmy przekonani, że w momencie, kiedy „Wiatraczek” stanie się filią, pod nadzorem jednej Pani dyrektor, która fizycznie nie będzie w stanie być w dwóch miejscach jednocześnie, przedszkole przestanie świadczyć usługi na dotychczasowym poziomie.

Uważamy, że na konkursie na dyrektora zostały sprawdzone referencje i umiejętności Pani Dyrektor przedszkola „Niezapominajki” do poradzenia sobie z prowadzeniem jednostki o takim charakterze a nie innym. Był to konkurs, na którym były brane pod uwagę referencje dotyczące przedszkola stacjonarnego, o konkretnej liczbie oddziałów. Uważamy, że przy tak olbrzymich zmianach charakteru jednostki, powinien być ogłoszony nowy konkurs na dyrektora.

Otrzymaliśmy informacje, że koszty utrzymania Przedszkola nr 89 „Niezapominajki” są mniejsze od kosztów utrzymania naszego „Wiatraczka”, ponieważ funkcjonuje ono w budynku należącym do Dzielnicy i w związku z tym nie ponosi wydatków związanych z wynajmem lokalu. Nie ponosi kosztów z wynajmu, ale ponosi za to koszty związane z funkcjonowaniem budynku wolnostojącego. Płacony czynsz zwalnia z wielu opłat. Przedszkole „Wiatraczek” nie ponosi chociażby kosztów związanych z konserwacją oraz remontami.

Przykładową pękniętą rurę kanalizacyjną naprawi administrator budynku czynszowego, gdzie właściciel budynku wolnostojącego musi zapłacić z własnej kieszeni. Koszty utrzymania (remonty modernizacje) samodzielnego budynku są bardzo duże biorąc pod uwagę fakt, że budynek, w którym znajduje się Przedszkole „Niezapominajka” funkcjonuje już od 1954 roku. Czy wzięto pod uwagę?

Porównując ceny wynajmu kształtujące się w okolicy, Przedszkole „Wiatraczek” ponosi opłaty czynszowe jak lokal mieszkalny a nie usługowy.

Zarząd Spółdzielni WSM Grochów rozumie potrzeby mieszkańców i uważa, ze tego rodzaju placówka jak przedszkole jest niezwykle potrzebna. W związku z powyższym kalkuluje stawkę najmu po kosztach spółdzielni. Stawki czynszu wzrastają tylko o wskaźnik inflacji i na chwilę obecną wynoszą 10,89 zł/m2. Gdyby spółdzielnia została zwolniona z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, na którym został urządzony plac zabaw dla dzieci korzystających z przedszkola stawka najmu mogłaby ulec zmniejszeniu do kwoty 9,16 zł/m²/m-c.

Oprócz oszczędności władza proponuje także zmiany organizacyjne.

W uzasadnieniu uchwały inicjującej likwidację „Wiatraczka” jest zapisane, że „Organizacja pracy takiego przedszkola (trzyoddziałowego) jest utrudniona w sytuacji, gdy pracownicy przebywają na urlopie lub zwolnieniu lekarskim”. W każdej samodzielnej placówce oświatowej występują wyżej wymienione zjawiska. Reorganizacje na zasadzie zabierania jednostkom autonomii w celu swobodnego przepływu kadry pracowniczej niosą ze sobą wiele zagrożeń. Placówka oświatowa, jaką jest przedszkole ma zapewnić bezpieczeństwo i harmonijny rozwój naszych dzieci, w szczególności, że są one odrywane od środowiska rodzinnego i adaptują się do nowej sytuacji.

Sprzeciwiamy się takim zamierzeniom, w których w ramach oszczędności prawnie zezwala się Dyrektorowi przedszkola z oddziałami zamiejscowymi, na swobodną migrację personelu między oddalonymi od siebie placówkami.

Wprowadzanie zmian organizacyjnych w bardzo dobrze prosperującej jednostce jest niczym nieuzasadnione. Przy podejmowaniu decyzji zmieniających struktury placówki należy brać pod uwagę jej indywidualny charakter. W przeciwnym razie istnieje bardzo duże ryzyko, że efekt będzie odwrotny do zamierzonego i zmiany wpłyną na obniżenie jakości usług świadczonych przez przedszkole.

Na Pradze Południe istnieją jednostki oświatowe, w których wprowadzono podobną koncepcję. W ten sposób powstało 5 przedszkoli zlokalizowanych w innym rejonie dzielnicy (osiedle Gocław) na zasadzie jednostki macierzystej i oddziałów zamiejscowych. Zamysł tego typu działań był jednak taki, żeby filie i jednostki macierzyste po zmianach administracyjnych móc zlokalizować w jednym miejscu.

Nie mamy pewności, że podobne zamierzenia nie są brane pod uwagę w przypadku naszego przedszkola.

Nasz niepokój jeszcze bardziej potęgują docierające z różnych stron pogłoski o tym, że są już plany, co do naszej placówki. Ma być ona przeniesiona do budynku po likwidowanym obecnie Gimnazjum nr 24, zlokalizowanym przy ulicy Kobielskiej 5. Część budynku po szkole, ma zostać wynajęta w celu ustanowienia rezerwy oświatowej na przyszłość.

My jako rodzice i mieszkańcy osiedla kategorycznie nie zgadzamy się na wyrywanie z korzeniami placówki z kilkudziesięcioletnią tradycją, jaką jest nasze przedszkole. Uważamy, że w ten sposób odziera się społeczeństwo z lokalnej tradycji i historii.

Przedstawiliśmy wiele argumentów wskazujących na fakt, że w tej formie zostanie zburzona i zniszczona nasza wewnątrzosiedlowa historia, z której co roku do idą szkół wyedukowani na wysokim poziomie młodzi obywatele. Naszym zdaniem ta koncepcja uchwałodawcy nie zmierza do podniesienia jakości oświaty w tej części dzielnicy, szczególnie przy rosnącej konkurencji ze strony oświaty niepublicznej.

Nie mamy pewności, co do faktycznego włączenia przedszkola nr 398 „Wiatraczek” do struktury organizacyjnej Przedszkola nr 89, a tym bardziej, co do jakości funkcjonowania już nie samodzielnej jednostki, w szczególności w kwestii zapewnienia odpowiedniego poziomu opieki dydaktycznej określonej właściwymi przepisami.

My, jako rodzice nie zgadzamy się, aby pozorne oszczędności odbywały się kosztem jakości funkcjonowania placówek oświatowych, a tym bardziej takich jak „Wiatraczek” – dziejowa chluba naszego osiedla.

Edukacja i wychowanie naszych dzieci to „przyszłe Rzeczypospolite”. A zatem należy brać pod uwagę fakt, że dzieci to nie tylko gołe cyfry wrzucone w rubrykę koszty. Apelujemy, zatem o to, żeby zachować Przedszkole nr 398 „Wiatraczek” w dotychczasowej formie. Zachowajmy i dbajmy o wspólne dobro i tradycje.

Rodzice i dzieci

Przedszkola nr 398

„Wiatraczek”